„Naukę buduje się z faktów, tak jak dom z cegieł; lecz nagromadzenie faktów jeszcze nie jest nauką, podobnie jak sterta kamieni nie jest domem.”

- Henri Poincaré

Zapraszamy na XV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków, organizowaną w sercu Górnego Śląska - w Zabrzu. Wśród przewidzianych atrakcji, poza poszerzeniem swojej wiedzy z dziedziny fizyki, proponujemy poznanie wyjątkowego regionu, jakim jest Górny Śląsk oraz zwiedzenie Zabytkowej Kopalni Guido.

Termin konferencji: 4-6 czerwca 2016

Informacje

Organizowana przez Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Śląskiego konferencja jest kolejną edycją spotkań naukowych, w których udział biorą studenci oraz pracownicy naukowi zajmujący się fizyką zarówno zawodowo jak i hobbystycznie. Sesje wykładowe poświęcone są zagadnieniom fizyki oraz jej metodom matematycznym i komputerowym. Poprzez poszerzanie swoich horyzontów myślowych oraz poznawanie nowych technologii uczestnicy konferencji zdobywają wiedzę, którą mogą wykorzystać w swojej późniejszej karierze zarówno naukowej, jak i zawodowej, co sprzyja rozwojowi dziedzin takich jak nauka i technika. Tegoroczna edycja objęta jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zabrze, Małgorzaty Mańki-Szulik, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia, oraz Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej.

Każdego roku sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem - w poprzednich edycjach uczestniczyło w nim do 80 osób, które wygłosiły liczne referaty i prezentowały plakaty, a przez ostatnie 14 lat w konferencji wzięło udział blisko 1000 studentów. Podczas sesji wykładowych uczestnicy mają możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć, jak również zapoznania się z dorobkiem naukowym pozostałych uczestników. W corocznych spotkaniach biorą również udział przedstawiciele polskiej nauki, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ważne terminy

  • 4-31 maja - rejestracja uczestników
  • 28 maja - ostateczny termin zgłaszania abstraktów i wpłacania opłat konferencyjnych
  • 4-6 czerwca - termin trwania konferencji

Prosimy o przesyłanie abstractów na adres mailowy OKKNF 2016, preferowaną formą abstractów jest $\LaTeX$ lub zwykły plik tekstowy (preferowane kodowanie: UTF-8).

Opłata konferencyjna

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 290 zł. Prosimy o wpłaty na konto:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 (ING Bank Sląski Odział w Katowicach)

Jeśli konieczność wpłaty na konto jest problemem prosimy o informację.

Ważne! Jeśli chesz mieć fakturę wystawioną na uczelnię to uczelnia musi dokonać wpłaty. W innym wypadku nie ma możliwości wystawienia faktury na uczelnię!

Wystąpienia

Podczas konferencji planujemy 27 30-minutowych (20 minut prezentacji + 10 minut przewidzianych na dyskusję) prezentacji dotyczących tematyki z  zakresu szeroko rozumianej fizyki, jak i dziedzin pokrewnych. Oprócz sesji referatowych zorganizowana będzie również sesja posterowa.

Abstract book z planem konferencji dostępny jest do pobrania pod adresem.

Jak co roku dla najlepszej prezentacji i najlepszego postera przewidziane są nagrody pienieżne i rzeczowe.

Czas wolny

Ponieważ na tradycyjne wyjście w góry może się okazać za daleko, w chwili wolnej od wydarzeń o charakterze naukowym zaplanowaliśmy dla Was wycieczkę do kopalni Guido.

Hotel

W tym roku gościć nas będzie hotel Alpex w Zabrzu - również w tym miejscu będą miały miejsce prezentacje uczestników, a także sesja posterowa.

Dojazd

Szczegółowy opis dojazdu komunikacją publiczną z dworca PKP w Zabrzu do hotelu Alpex znajduje się tutaj.

Uczestnicy

Lp. Imię i nazwisko Uczelnia Prezentacja Poster
1. Kamil Wójcik Uniwersytet Śląski w Katowicach - -
2. mgr Bartosz Kuśmierz Politechnika Wrocławska Elementy kombinatoryki w kwantowym efekcie Halla - partycje -
3. mgr inż. Bartosz Dziedzic Instytut Fizyki Jądrowej PAN Sprzętowy symulator sygnałów trygerowych detektora ALFA - nowe podejście do testów -
4. mgr inż. Anna Szeremeta Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wpływ azotu na właściwości elektryczne ceramiki $0.96\;\ce{BiMnO_3} - 0.04\;\ce{PbTiO_3}$
5. Andrzej Więckowski Uniwersytet Śląski w Katowicach Relaksacja prądu w modelu Kitaeva z oddziaływaniami Metody numeryczne w nanodrutach kwantowych
6. inż. Elżbieta Gotfryd Politechnika Krakowska Badania elipsometryczne polimerów przewodzących i ich zastosowanie w optoelektronice Nanocząstki magnetyczne. Wybrane właściwości na przykładzie ferrytyny
7. mgr Wojciech Tomczyk Uniwersytet Jagielloński Budowa molekuł‚ a stabilność fazy nematycznej twist-bend: podejście teoretyczne Apokalipsa Zombie: model epidemiologiczny
8. mgr inż. Paweł Klimasara Uniwersytet Śląski w Katowicach Forsing, egzotyczna gładkość i fizyka -
9. Laura Markowska Uniwersytet Gdański - -
10. Angelika Radziun Uniwersytet Gdański - -
11. Paweł Promny Uniwersytet Śląski w Katowicach Własności funkcjonalizowanego grafenu -
12. inż. Bartosz Łysakowski Uniwersytet Śląski w Katowicach - -
13. Zbigniew Grzanka Uniwersytet Śląski w Katowicach - -
14. Wiktor Łachmański Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizyczne podstawy procesu scyntylacji -
15. mgr Aleksandra Słapik Uniwersytet Śląski w Katowicach Transport lipoprotein o niskiej gęstości w ściankach naczyń krwionośnych -
16. Aleksandra Leszczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Właściwości optyczne i zastosowania lantanowców w sieciach krystalicznych -
17. Monika Kubek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Feynmana wizja mechaniki kwantowej - całki po trajektoriach -
18. Sylwia Kudła Uniwersytet Rzeszowski Produkcja bozonów W+/W- w procesach inkluzywnych i dyfrakcyjnych -
19. Mateusz Grala Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przekształtniki AC/DC Pomiar odległości do galaktyki
20. Monika Richter Uniwersytet Śląski w Katowicach Symetrie zapachowe w modelu see-saw I rodzaju -
21. mgr Aleksander Hulist Uniwersytet Śląski w Katowicach Metody optymalizacji kodu -
22. Michał Kaczor Uniwersytet Rzeszowski - Możliwości i warunki wykorzystania technicznych elementów Smart City
23. inż. Martyna Grzelak Uniwersytet Rzeszowski - Możliwości i warunki wykorzystania technicznych elementów Smart City
24. mgr Mateusz Zelent Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Badanie procesu przemagnesowywania i właściwości dynamicznych periodycznie perforowanych kryształów magnonicznych Nowa technika wzbudzania wiązek fal spinowych przez perforowany obszar przy wykorzystaniu jednorodnego mikrofalowego pola magnetycznego
25. mgr Agnieszka Grzanka Uniwersytet Śląski w Katowicach Badanie dynamiki reakcji $\ce{^{40} Ca}+\ce{^{40} Ca}$ przy energii $\mathrm{35MeV/A}$ -
26. Weronika Rzepecka Politechnika Poznańska - Nowa technika wzbudzania wiązek fal spinowych przez perforowany obszar przy wykorzystaniu jednorodnego mikrofalowego pola magnetycznego
27. Wojciech Flieger Uniwersytet Śląski w Katowicach Wariacja wariacji i masywne neutrina -
28. Joanna Peszka Politechnika Wrocławska Stan końcowy ekskluzywnej produkcji jetów -
29. Krzysztof Król Uniwersytet Rzeszowski Analiza parametrów elektrycznych układu Plasma Focus PF-24 Analiza parametrów elektrycznych układu Plasma Focus PF-24
30. inż. Marek Mika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dualizm korpuskularno-falowy w kropli oleju Dualizm korpuskularno-falowy w kropli oleju
31. inż. Wiktor Warchałowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zanieczyszczenia środowiska czyli jak poznać wroga -
32. inż. Michał Misiek Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zanieczyszczenia środowiska czyli jak poznać wroga -
33. inż. Michał Kud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Radiorośliny Radiorośliny
34. mgr inż. Joanna Kajewska Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w chorobach przewlekłej niewydolności żylnej - badania wstępne
35. mgr inż. Teresa Kasprzyk Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w chorobach przewlekłej niewydolności żylnej - badania wstępne

Sponsorzy i patronat